Jaarthema

Back to the Roots!
jaarthema 2018-2019

'Het is ons verlangen om dieper te wortelen in Christus (Kol.2:7) en ‘terug’ te gaan naar Gods plan voor ons leven, onze relaties, onze gemeente en de wereld om ons heen.'

Terug naar de wortels en fundamenten van ons geloof...
Terug naar de oorspronkelijke roeping van de gemeente...
Giftige wortels uittrekken en dieper wortelen om steviger te kunnen groeien...

Hoe?

Themadiensten: in deze zondagse samenkomsten staat het boek Genesis centraal. In de preken komen thema’s aan bod als Gods oorspronkelijke plan met de wereld, Israël, man en vrouw, het huwelijk, generaties, verlossing, (familie)zegen en geloofserfenissen.

'Legacy of Faith tour' : Een serie gesprekken over geloof en leven waarbij we willen leren van het geloofsleven van 'veteranen’, christenen die al lange tijd werkzaam zijn in het Koninkrijk van God. Vier avonden met vier inspirerende personen. Lees meer

Onderwijsprogramma: In de cursussen die worden aangeboden gaan we ‘back to the roots’ de fundamenten in ons leven. Lees meer

Huiskringen gaan aan de slag met het Bijbelboek Jozua. De oprichters hebben onze gemeente de naam ‘Jozua’ gegeven. Met als kerntekst ‘Wees sterk en moedig’. We willen ons laten inspireren en bemoedigen door het geloof van Jozua.