jaarthema 2016

Jaarthema

Heer, leer ons bidden!

Bidden: voor de één een levenshouding, voor de ander een (dagelijkse) worsteling. Voor de meesten iets hier tussenin. Wat is bidden en hoe moeten/mogen we bidden? In Lucas 11:1 vragen de discipelen aan Jezus: ‘Heer, leer ons bidden’! Hierop onderwijst Jezus hen over het gebed en leert zijn leerlingen het Onze Vader.
Ook als gemeente willen we komend seizoen leren wat God ons door Zijn Woord en Geest leert over het gebed en we willen met elkaar groeien in ons gebedsleven.

In themadiensten, de gezamenlijke kringavonden en tijdens de zegen- en bemoedigingsdiensten zullen verschillende aspecten van het gebedsleven aan de orde komen. Uitgangspunt voor de themapreken wordt de brief van Paulus aan de Efeze. Hierin staan een aantal gebeden waarin Paulus bidt en dankt voor de gemeente. We willen graag van deze gebeden leren. Tijdens de gezamenlijke kringavonden en de zegen- en bemoedigingsdiensten gaan we oefenen met de praktijk. Op deze avonden zullen meer praktische thema's rond gebed aan de orde komen. Bijvoorbeeld het bidden door de Geest, meditatie en stil worden voor God, bidden voor de zieken/handoplegging en bidden vanuit de Psalmen.

Het programma voor het seizoen 2016/2017:

Themazondagen (Brief van Paulus aan Efeze). Spreker: Timon Kitsz
Zondag 4 september : Gebed voor de kerk
Bidstond: Oudsten en gemeente
Zondag 2 oktober : Vreemdeling of Huisgenoot
Bidstond: Israël en Midden Oosten
Zondag 6 november : Het licht staat op groen
Bidstond: Gods werk in generaties
Zondag 15 januari : Eén Lichaam, Eén Geest
Bidstond: Kerken in Dordrecht
Zondag 5 februari : Vol van Gods Geest
Bidstond: Aanbidding en Heilige Geest
Zondag 5 maart : Een geheim onthuld
Bidstond: Huwelijk
Zondag 2 april : Slaaf en meester
Bidstond: Werk en gezin
Zondag 7 mei : De aanval is de beste verdediging
Bidstond: Zending en Evangelie
Zondag 2 juli : De Vaderzegen (afsluiting seizoen)

Zegen- en bemoedigingsavonden
25 september: Erica Duenk
23 oktober: Michel Meeuws
27 november: Jan Pool
22 januari: Martin Koornstra
26 februari : Karim Landoulsi
26 maart: Jaap Wiersma
30 april: Gerrit Lolkema

Thema-avonden/gezamenlijke kringavonden:
Woensdag 12 oktober: met Mirjam van der Vegt. Thema's: stilte, meditatie, luisteren
Dinsdag 22 november: met Vicky Sharma. Thema's: bidden door de Geest, handoplegging
Dinsdag 31 januari: met Otto de Bruine. Thema's: onverhoorde gebeden, stilte van God
Woensdag 29 maart: met Henriëtte van Nes. Thema's: bidden met de Psalmen

Conferentie: 'Onze Vader!
Afrekenen met godsbeelden die ons kunnen belemmeren bij ons bidden en God leren kennen als onze Vader.
Met Jan Sjoerd Pasterkamp, Erica Duenk en InSalvation
Datum: 4 en 5 november 2016