Dordrecht
Kinderkerk

De Evangelische Gemeente Jozua is in 1989 opgericht en is een kerk die zich richt op Dordrecht en omgeving.  Momenteel staan er ongeeer 1500 mensen ingeschreven  als (gast)lid: mensen die zich op de één of andere manier verbonden en aangetrokken voelen met en tot deze ‘kerk in beweging’.

Jozua een kerk in beweging!
De ‘slogan’ ‘Jozua, een kerk in beweging’ bevat de kern van onze geestelijke identiteit. De naam van Jozua betekent: ‘God is zijn hulp’. Het woord Kyriakè (kerk) betekent ‘van de Heer’ en het 'in beweging' geeft het doel aan van het bestaan van onze gemeente: ‘Wij zijn een gemeenschap van leerlingen van de Heer Jezus Christus en willen Hem navolgen.
Lees hier meer over onze visie.

Voor wie?
Iedereen is van harte welkom om onze zondagse samenkomsten bij te wonen. Deze vinden plaats in ons gebouw aan de Sikkelstraat 2 in Dordrecht en beginnen om 10:00 uur.
Mensen die overwegen lid te worden van de Evangelische Gemeente Jozua nodigen we uit voor onze introductiekring.

Onze naam en ons logo
De naam 'Jozua' is een heenwijzing naar Jezus Christus en betekent ‘God is zijn hulp’ of ‘God de redder’. Het kruis in het logo wijst naar het volbrachte werk van Jezus Christus, waardoor wij weer tot een persoonlijke relatie met God kunnen komen. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven!
De duif verwijst naar de heilige Geest die is gegeven als Trooster en Bron van kracht, vreugde en vrede. Door de Geest groeit de vrucht van de liefde in ons leven en ontvangen we gaven om de Gemeente mee te dienen

Praktische info
Alle informatie rond de gemeente kunt u vinden in het informatieboekje en onze andere brochures

Giften en KvK
Alle informatie over het geven van giften kunt u hier vinden.
KvK-nummer Jozua: 24483223
RSIN nummer: 009916465

Evangelische Gemeente Jozua is aangesloten bij Missie Nederland

Privacy
De Evangelische Gemeente Jozua beschouwt de bescherming van persoonsgegevens als onderdeel van haar kwaliteitsbeleid. De Evangelische Gemeente Jozua verzamelt, bewaart, gebruikt en verstrekt persoonsgegevens alleen voor zover dit van belang is voor onze statutaire doelstelling en de wettelijke vereisten. Conform onze privacyregeling heeft u het recht van inzage, het recht van correctie en het recht van verzet met betrekking tot uw persoonsgegevens. Lees hier onze privacyregeling. Indien gewenst zenden wij u gratis een exemplaar toe.