Dordrecht
Kinderkerk

Giften

ALGEMENE GIFTEN
Giften bestemd voor Jozua kunnen worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer: NL 93 INGB 0682440779 t.n.v. Evangelische Gemeente Jozua Dordrecht.

Doneer direct online

ZENDELINGEN
Mocht je een zendeling financieel willen ondersteunen maak je gift dan over op  rekeningnummer NL16 INGB 0007875162 van de ING-bank tnv Jozua - Zending.
Vermeld bij de opmerkingen de naam van de zendeling voor wie de gift bestemd is.

ANBI
Jozua is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor is je gift aftrekbaar bij de Belastingdienst. (Vanzelfsprekend dient de gift aan een ANBI ook te voldoen aan alle overige eisen van de Belastingdienst). Jozua voldoet aan de publicatieverplichting die behoort bij een ANBI. Bekijk hier het ANBI-profiel.
Bij het geven van een gift zijn er de volgende mogelijkheden: beperkte en volledige gift.
Lees alles hierover in de brochure giften

KvK en RSIN nummer:
Als Evangelische Gemeente Jozua staan we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met de volgende nummers:
KvK-nummer: 24483223
RSIN-nummer: 009916465

Vanaf 2014 is het mogelijk om ook aftrek krijgen voor periodieke giften die niet bij de notaris, maar via een schriftelijke overeenkomst zijn vast gelegd.
Je kunt een periodieke gift dus nu op 2 manieren vastleggen, namelijk:
bij de notaris (Jozua betaalt hiervoor de kosten)
in een schriftelijke overeenkomst tussen de schenker en Jozua (is gratis)
Voor deze laatste optie kun je het document hieronder downloaden