Volg Jezus.nu

Visie en missie

Groeien naar discipelschap

In onze visie en missie voor de komende jaren staat 'discipelschap' centraal. We willen als leerlingen van Jezus Hem navolgen om van Hem te leren.

Twee kernaspecten van navolging van Jezus Christus zullen hierbij centraal staan:  kruisdragen en leven in Christus’ opstandingskracht.  We geloven dat deze beide aspecten van navolging aan bod moeten komen en in balans moeten zijn.
Zoals Paulus het mooi verwoordde:  

Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. (Filippenzen 3:10-11)

Deze twee basisprincipes van discipelschap komen samen in zes aspecten van geestelijke groei die we in onze gemeente hopen tot bloei te zien komen:

1.
Groeien in bereidheid om te lijden voor Christus (kruisdragen)
2.
Groeien in dienstbaarheid (kruisdragen)
3.
Groeien in het ontwikkelen van een gezamenlijk gebedsleven (kruisdragen & leven in
opstandingskracht)

4.
Groeien in het ontwikkelen van karakter en gezonde relaties (leven in opstandingskracht)
5.
Groeien in het ontwikkelen van de geestesgaven (leven in opstandingskracht)
6.
Groeien in het ontwikkelen en inzetten van talenten (leven in opstandingskracht)

Deze zes groeigebieden vormen de leidraad waar omheen we alle gemeenschappelijke activiteiten willen centreren. Een belangrijke randvoorwaarde daarvoor zijn kleine groepen: de vruchtbare bodem waar mensen groeien in discipelschap.  

Lees hier het uitgebreide visiedocument