Evangelie en Israel

“Evangelie & Israël (E&I”) is een team binnen de gemeente Jozua die als doel heeft het bevorderen van bewustwording, eenheid en verbondenheid met het volk Israël en het vermeerderen van kennis en bevorderen  van het ontwikkelen van een open visie t.a.v. de huidige gecompliceerde situatie in het Midden Oosten.                                                    
     
Vanuit deze visie organiseert en verzorgt het team “Evangelie & Israël” verschillende activiteiten en publicaties zoals de Kesjercursus, Interkerkelijk Israël en Midden Oosten gebedsuur, jeugd- en tieneravonden, huiskringavonden, nieuwsbrieven en nog veel meer…
Voor meer informatie  over  de visie  van de gemeente Jozua t.a.v. Israël download hier de brochure “Israël en de Gemeente. (brochure nr. 7)