Bijbelse feesten

Op dit moment willen we in de christelijke wereld weer steeds meer weten over onze Joodse wortels.  Het aantal Joden dat Jesjoea (Jezus) aanneemt als de Messias groeit en daarmee ook de Messiaanse gemeenten in Israël. Maar ook wij, gelovigen uit de heidenen, ontdekken steeds meer dat het geloof in Jesjoea heel diep geworteld is in het Hebreeuwse denken en dat het onlosmakelijk is verbonden met het plan van God met Zijn volk Israël. We beseffen steeds meer dat, omdat wij geënt zijn op de edele Olijfboom Israël,  het belangrijk voor ons geloofsleven is om daar ook daadwerkelijk meer over  te leren en te weten.  
God blijft trouw aan Zijn volk en daarom blijft hij ook trouw aan ons, de gelovigen uit de volken. Dit komt het meest tot uiting in de Bijbelse feesten en de Joodse feesten.  Als je het over de Bijbelse feesten hebt dan hoor je vaak  "dat zijn toch Joodse feesten?" Maar het Bijbelboek Leviticus leert ons dat het juist de feesten van de Eeuwige zijn. Het zijn zelfs de aangewezen tijden van de HEERE.
Leviticus 23: 1-2 (Herziene Statenvertaling)                                                                                 Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de HEERE, die u móet uitroepen, zijn heilige samenkomsten: Dit zijn Mijn feestdagen .....(zie onder)

voor meer informatie over de Bijbelse en Joodse feesten zie o.a. de volgende boeken:
-"De feesten van Israël" van Evert van der Poll
-"Schaduw feesten" van Jaap Bönker
-"De najaarsfeesten" van Samuelle Bacchiocchi

Hieronder meer informatie over welke feesten nu de Bijbelse feesten zijn, met daarbij een korte uitleg (zie 'Inleiding feesten'). Deze feesten worden in de loop van dit seizoen nader en uitgebreider uitgelegd.