Gebed voor Israel

ACTUEEL:
-  november 2017: Bekijk hier een overzicht van actuele gebedspunten n.a.v. het afgelopen gebedsuur. Bekijk hier de gebedspunten vanuit CGI-Israël

Gebedsuur Israel in Jozua

Wij geloven dat God met Israël een eeuwigdurend verbond heeft gesloten dat nooit   verbroken is of zal worden. Dat Zijn trouw en liefde voor Israël voor altijd zal blijven bestaan (Jes.5:10) en dat wij als gemeente van Jezus Christus op dit Israël zijn geënt (Rom.11: 17-19).  Wij geloven dat verzoening mogelijk is tussen Israëlieten en Arabieren als men erkent dat:    
            
           Jezus Christus de Zoon van God en de Messias is

In Psalm 147: 2 staat een prachtige belofte:

           “De Here bouwt Jeruzalem, Hij verzamelt Israëls verdrevenen”

Deze belofte en nog veel meer zien wij in onze tijd werkelijkheid worden. Een letterlijke vervulling van Gods woord en vol verwachting kijken we daarom ook uit naar:

                                  “ de wederkomst van Jezus”

Wij  zien welke rol Israël daarin speelt en de daaruit voortvloeiende toenemende ernstige situatie in het Midden Oosten nu we dat tijdstip steeds meer naderen.

Locatie:   Evangelische gemeente Jozua aan de Sikkelstraat 2 te Dordrecht
Wanneer:    Iedere woensdag van de laatste even week van elke maand. (2017: 25 jan, 22 feb, 22 mrt, 19 apr, 24 mei, 21 jun, 19 jul, 23 aug, 20 sep, 25 okt, 22 nov, 20 dec.)
Tijdstip:   vanaf 19:30 uur tot 20:30 uur
Voor wie: Het betreft een interkerkelijk gebedsuur waarbij  een ieder welkom is die liefde heeft voor- en zich verbonden weet met Israël en het Joodse volk, de stad Jeruzalem en echte vrede wil bereiken tussen Israëlieten en Arabieren.

“Kom laten we aanhoudend bidden voor echte vrede door als (geestelijke) wachters te gaan staan op de muren van Jeruzalem"