Dordrecht
Kinderkerk

Gebedsactiviteiten

Als gemeente zijn we er ons van bewust dat gebed bij machte is ons dicht bij God te
brengen.  Hieronder staan alle gebedsactiviteiten die plaatsvinden in Jozua.
 
Gebedsuur woensdagochtend
Elke woensdagochtend (9:00 uur) komen we bij elkaar om voorbede te doen voor zaken die ons raken.

Gebedsavond donderdagavond
Wekelijks is er op donderdag een gebedsavond waarop we met elkaar bidden voor de gemeente en waar ruimte is voor persoonlijk gebed en zalving. Aanvang 20:00 uur.

Gebed voor Israël
Éen keer in de maand is er in Jozua een interkerkelijk gebedsuur waar gebeden wordt voor Israël en het Midden Oosten. Meer informatie
 
Gebedsbrievenbus
Een team van voorbidders doet voorbede voor jouw nood. De bidders hebben een geheimhoudingsplicht en zullen 14 dagen lang voor jouw situatie bidden. Na die 14 dagen mag je gewoon weer een mail sturen als de situatie daarom vraagt. Gebedsvragen kunnen gemaild worden naar gebedsbrievenbus@jozua.nl
 
Moment voor de dienst
Elke zondag komen mensen om 9:30 uur samen in de kleine zaal om te bidden voor de diensten. Dit is geen select gezelschap maar mensen die de noodzaak van gebed kennen en zich daar op toeleggen. Herken jij je hierin en wil jij je daar aan verbinden, dan ben je van harte welkom.
 
Voor vragen of mededelingen over gebed mail naar gebed@jozua.nl.