Kinderkerk

Kinderkerk

Blog

Nieuws vanuit de kinderkerk

Blog 31 maart 2019

Beste ouders en andere blog-volgers,

Wat was er de afgelopen weken veel te genieten in de kinderkerk! Het bruiste van de enthousiaste kinderen in alle groepen. De baby’s en peuters volgden hun programma over o.a. Bartimeüs, en de andere groepen genoten van een periode met projectzondagen. Met gevarieerde workshops (en tussendoor lekker wat te snoepen) tijdens de projectzondagen en kinderkerk in de tussenliggende weken, werd hard gewerkt aan het thema ‘Jouw hand, mijn voet’. En in de samenkomst van afgelopen zondag leerden we dat we bij elkaar kunnen blijven door Gods liefde naar elkaar te laten zien. We zijn verwonderd over alle creativiteit en diversiteit in onze gemeente en we hopen dat de kinderen - en jullie ook natuurlijk - genoten en geleerd hebben.

De liefde bidt ons samen, zo mochten we leren. Net zoals Gods liefde ons aan Hem verbindt. Die liefde werd het meest zichtbaar door het offer dat de Here Jezus was voor ons allemaal. In de komende vier weken gaan we daarom samen, dus ook bij de Stappers en Ontdekkers, op weg naar Pasen. Zondag starten we met het verhaal over toen Jezus aankwam in Jeruzalem voor het jaarlijkse Pesachfeest. Tijdens de pesachmaaltijd gaat het anders dan de discipelen gewend zijn. Judas verdwijnt tijdens de maaltijd in de donkere nacht. En Jezus geeft een stuk brood en een glas wijn een nieuwe betekenis; ook nu nog houden christenen zich aan deze nieuwe betekenis; ze noemen dit ook wel het avondmaal. Op 7 april onderbreken we dit thema even voor de jubileumdienst. Dat wordt een feestelijke ochtend met natuurlijk wat lekkers voor iedereen! Maar daarna gaan we verder met het Paasverhaal. We horen over het verraad in Gethsemane. En een week later eindigen we met het Paasfeest!  

-----------------------------------------------------------------------

Blog 11 januari 2019

De stamboom van Jezus

Afgelopen zondag hoorden de verspieders van groep 7-8 tijdens de preek van Timon Kitsz over Lamech. We lezen over hem in Genesis 4, deze Lamech is een achterachterachterachterkleinkind van Kaïn. Timon noemde Lamech de eerste gangsterrapper, wat waren Lamechs woorden gewelddadig en onaardig tegen zijn vrouwen. Dat zijn de teksten van de gansterrappers van vandaag helaas nog steeds. Maar gelukkig zijn er ook rappers die een positief geluid laten horen, kijk maar eens op internet op zoekopdracht ‘christelijke rap’.

We lezen in de Bijbel in Genesis 5 dat Adam en Eva een derde zoon kregen, hij werd Set genoemd. In de 800 jaar dat Adam na de geboorte van Set nog leefde, kreeg hij nog meer kinderen. Maar God startte vanuit Set een belangrijke nieuwe familielijn. Vanuit die lijn wordt enkele duizenden jaren later Jezus geboren. In de komende weken gaan we in de Kinderkerk kijken naar de stamboom van Jezus. We bespreken een paar opvallende familieleden van hem. Als laatste ochtend van deze reeks gaan we ook kijken naar onze eigen stamboom.  

Na deze programmareeks starten we met de eerste projectzondag, dat is op 10 februari al. We gaan heel binnenkort beginnen met de inschrijving hiervoor, je hoort snel meer!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blog #4 – Terugblik op de eerste Talentzondag

Zondag 14 oktober was de eerste Talentzondag in de kinderkerk. Groep 7 – 8  ging aan de slag met de Bijbel om te ontdekken hoe belangrijk zij zijn in het koninkrijk van God. Aaron uit groep 7 vertelt over de ochtend :

Toen we binnenkwamen moesten we ons eerst registreren en een mapje ophalen. Daarna moesten we op de banken gaan zitten en gingen we zingen. Na het zingen gingen we stukjes uit de Bijbel lezen en toen lazen we bijvoorbeeld over dat kinderen belangrijk zijn voor God. Ook vertelde iemand over een droom die ze had gehad.  Daarna waren er spelletjes voorbereid en was er een circuit met dingetjes die we gingen doen. Een van de dingetjes was bidden voor elkaar, een andere was de marshmallow challenge. Ook moesten we drie dingen noemen die we graag zouden willen doen in Jozua. Ik had bijvoorbeeld gekozen voor licht&geluid, beamer en video. We gingen ook een tussendoortje eten. En we schreven in het mapje op wie we zijn en waar we goed in zijn. We mochten het mapje aan het eind van de ochtend mee naar huis nemen. Ik ben heel benieuwd naar wat ik in Jozua mag gaan doen.

Het was mooi om te zien dat de kinderen stonden te trappelen om aan de slag te gaan. Met elkaar hebben we een filmpje gekeken waarin we leerden dat het Gods plan is om zijn koninkrijk uit te breiden. In Mattheus 10:1-8 geeft de Here Jezus deze opdracht ook aan zijn discipelen. Als wij discipelen van Jezus zijn is deze opdracht ook voor ons. De Here Jezus vertelt vaker dat kinderen belangrijk zijn. Voor hen is het Koninkrijk van God en aan hen is het geopenbaard (Matt. 19: 14 en Luc. 10-21) Paulus herhaalt dit nog eens tegen Timotheüs (1 Tim. 4: 12-15) als hij zegt dat hij ondanks zijn jonge leeftijd een voorbeeld voor de gelovigen moet zijn. En hij legt er gelijk bij uit hoe dat dan moet.

1. Let op de genadegaven die God je heeft gegeven. Neem tijd om na te denken wie je bent, hoe God je heeft gemaakt en welke talenten en gaven je van Hem hebt gekregen (vs. 14)

2. Blijf bezig met de taken die God je gegeven heeft. Met andere woorden: blijf oefenen (vs. 13)

3. Opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Met andere woorden: zorg dat je er beter in wordt, blijf jezelf ontwikkelen. (vs. 15)

Het is prachtig om zoveel mooie kinderen te zien nadenken over hun talenten en al velen bereid te zien om aan de slag te gaan. Willen jullie helpen door ruimte te maken voor de kinderen, geduld met ze hebben en hen te bemoedigen als ze op weg gaan?


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BLOG – Vooruitzicht op het programma “Het gaat mis…”

De afgelopen weken zijn er in de kinderkerk lessen verzorgd over de schepping. Na de schepping van de aarde is daar een paradijs. Een plek waar God de mensen ontmoet. Ondanks deze perfecte omgeving kiezen de mensen ervoor om naar de slang te luisteren in plaats van naar God. Eigenlijk doet ieder mens dat in zijn/haar leven ook geregeld. Dat heet zonde; iets doen wat God niet wil. Na Adam en Eva (14 oktober) zien we dit ook gebeuren bij hun kinderen, Kaïn en Abel (21 oktober). Kaïn wordt zo jaloers op zijn broer dat hij hem uiteindelijk zelfs doodt. God is boos en straft Kaïn. Maar Hij blijft hem ook beschermen. De mensen maken er een potje van, God krijgt zelfs spijt dat Hij de mensen gemaakt heeft. Hij begint opnieuw maar redt Noach (28 oktober) en zijn familie. Als laatste verhaal in dit thema horen we over de toren van Babel (4 november). Daarin zien we dat de mensen beroemd willen worden met de bouw van hun stad en hun hoge toren. God wil niet dat de mensen alles kunnen doen wat ze maar bedenken. Dan hebben ze God niet meer nodig en zullen ze Hem misschien wel vergeten. Daarom zorgt Hij ervoor dat ze elkaar niet meer verstaan, waardoor de bouw van de stad stopt.

Gelukkig weten we uit de Bijbel welke dingen God goed en niet goed vindt voor ons leven. En dat we zonder aarzelen steeds weer bij Hem mogen komen, want Jezus redt ons van al onze zonden. En ooit… mogen we weer leven met God in een nieuw paradijs.
Als we onze zonden eerlijk aan God vertellen, zal Hij ons vergeven – 1 Johannes 1:9a

Zondag start groep 7-8 met iets nieuws : de talentzondag! Hierover kun je meer lezen in het Jozua Nieuws. We hopen volgende week op deze blog een verslag van de ochtend te kunnen geven.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BLOG – Medewerkersbijeenkomsten en thema ‘In het begin’.
Vorige week werden er drie bijeenkomsten gehouden voor de medewerkers van de kinderkerk. Tijdens deze bijeenkomsten hoorden we onder andere over de uitwerking van het jaarthema “Back to the roots”. We dachten ook na over ons talent dat we in de kinderkerk inzetten. Deze talenten schreven we op grote lego stenen en daarmee gingen we bouwen. Kijk hier maar eens naar het resultaat. De stenen staan symbolisch op een fundament van Bijbels en de regels die we in de kinderkerk gebruiken, staan in het midden omdat die ons helpen om voor elk kind een fijne plek te maken. Het gebouw is nog niet af, we zijn benieuwd wat het seizoen ons gaat brengen en weten ons afhankelijk van Gods zegen op ons werk.

Het was bemoedigend om alle betrokken en lieve medewerkers bij elkaar te zien. Wat zijn we dankbaar dat God ons team vormt en toerust. Hij staat in de kinderkerk op nummer 1!

Inmiddels werken we in alle groepen volop aan het thema ‘In het begin’. We hoorden al over de schepping van de hemel en aarde met alle planten en dieren. En de komende twee weken behandelen we met de hele gemeente dezelfde twee verhalen: we horen we over de schepping van de mens (en God zag dat het zeer goed was!). En we sluiten dit thema op 7 oktober af en hebben het dan over de rust die God nam op de zevende dag. We kunnen niet alles behandelen in de kinderkerk, dus we moedigen je aan om de verhalen thuis terug te laten komen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blog #1 - 18 / 19 -
Zondag begint het nieuwe kinderkerk seizoen! We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van afgelopen zomer en weer verfrist kan beginnen aan school, werk en andere bezigheden. We kijken in de kinderkerk terug op een bijzonder zomerrooster. We waren blij om te zien hoe velen van jullie gehoor hebben gegeven aan de oproep om een keertje mee te komen draaien. Om zo eens te kunnen proeven van het kinderwerk, je hart te laten verwarmen door de mooie kids en van Gods liefde uit te delen. Gewoon door er te zijn. Dank je wel voor je inzet!

Ondertussen zijn we achter de schermen al hard aan het werk om alles in orde te maken om te kunnen starten met het nieuwe seizoen. De jaarplanning vullen, administratie bijwerken, teams maken, programma’s schrijven, medewerkers vragen maar bovenal afstemmen op Gods plan voor onze kinderkerk. Want God staat op nummer 1 en Zijn woord is het fundament van onze kinderkerk.

Zondag spreekt Timon Kitsz in de samenkomst over het jaarthema “Back to the roots”. Dit thema verwerken we ook in de programma’s van de kinderkerk. In een latere blog zullen we daar meer over vertellen. Zondag is er ook de gelegenheid om je in te schrijven als medewerker van de kinderkerk. Kom eens kijken bij de balie welke vacatures we nog hebben. Lijkt er niks voor jou bij te zitten? Dan horen we heel graag op welke manier jij mee wilt bouwen aan ons kinderkerk. Elk talent is welkom!

Afgelopen zondag deelden we een brief uit aan alle kinderen. Heb je hem nog niet, klik dan hier