Kinderkerk

Kinderkerk

Wie zijn wij?

Informatie

Wat is de kinderkerk?
Een onderdeel binnen de gemeente waar kinderen met hun leeftijdsgenoten bij elkaar komen en op hun eigen niveau worden onderwezen vanuit de Bijbel. We willen de kinderen leren over de liefde van God, zodat ze Hem leren kennen en uiteindelijk een keuze maken om een levende relatie aan te gaan met de Here Jezus in hun verdere leven.

Voor wie is de kinderkerk?
Alle kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar, tot en met groep 8 van de basisschool.

Missie:
Voor een ieder kind een plek in de kinderkerk!

Veel gestelde vragen:

Hoe laat kan ik met mijn kinderen terecht?
Uw kind(eren) van 0 tot en met 3 jaar en van groep 1 en 2 (van de basisschool) kunt u vanaf 09:45 uur in het lokaal brengen. Uw kind(eren) van groep 3 tot en met 8 zitten het eerste half uur van de samenkomst bij u in de zaal.

Waar moet ik mijn kinderen brengen?
De medewerkers die bij de infobalie van de kinderkerk staan (bij de ingang), wijzen u voorafgaand aan de samenkomst graag de weg. Tijdens de samenkomst kunt u altijd een medewerker in een van de lokalen aanspreken.

Word ik geroepen als dat nodig is?
Ouders van kinderen die de crèche (0 tot en met 3 jaar) bezoeken, kunnen opgeroepen worden via het oproepsysteem. Het nummer dat uw kind krijgt bij binnenkomst wordt zichtbaar op de projectieschermen van de beamer.
Aan de kinderen van groep 1 t/m 8 kan in bijzondere gevallen (bv ziekte, medicijngebruik etc.) een nummer toegekend worden. Overleg dit met de coördinator van de groep (namen zijn te vinden in het blok Contact). Wanneer u eenmalig de dienst bezoekt, kunt u dit ook kortsluiten met de programmaleider van die dag.

Ik ben geen lid van Jozua, maar ik kom wel regelmatig. Kan ik mijn kind inschrijven bij de kinderkerk?
Wanneer u regelmatig Jozua bezoekt en uw kind dus regelmatig in de kinderkerk te vinden is, kunt u bij de infobalie van de kinderkerk een formulier invullen. De naam van uw kind komt dan op onze registratielijsten te staan en het kan benaderd worden bij activiteiten.