Dordrecht
Kinderkerk

Huis- en themakringen

Kringenplanning seizoen 2018/2019
Bekijk hier de jaarplanning voor de kringavonden voor seizoen 2018/2019.

Kringen in Jozua
Goed functionerend kringenwerk is essentieel voor een gezond gemeenteleven. Basiselementen van het gemeente-zijn, zoals ontmoeting, gemeenschap, omzien naar elkaar, betrokkenheid, dienen, etc. komen in de grote samenkomsten van de zondagmorgen wellicht minder tot uitdrukking. De kring is en blijft  daarom nog steeds  de plek waar het hart van het gemeente-zijn klopt. De belangrijkste doelstelling van een kring is om concrete invulling te geven aan de opdracht om  huisgezin van God te zijn. Er wordt daarom gebeden, gezongen, gepraat en ook regelmatig het Avondmaal gevierd.  
  
VOOR WIE NOG GEEN LID IS VAN EEN KRING
Voor leden van de gemeente, die (nog) geen lid zijn van een huis- of themakring willen we hierbij graag nog eens de argumenten op een rijtje zetten waarom het zo belangrijk en fijn is om deel uit te maken van een kring.
  
- In een grote gemeente loop je het risico om je wat alleen en verloren te voelen.
  Juist daarom is het zo belangrijk om ook samen te komen in de kleine groep van de huis- of themakring. Daar ontstaat de persoonlijke (geloofs)band en beleef je met elkaar wat het betekent om huisgezin van God te zijn.  
- Tijdens de kringavond wordt regelmatig doorgesproken over de (thema) preken van de zondag. Naast studie en gebed is er ook de ruimte voor een stuk gezelligheid en ontmoeting.
- De kringleider is het eerste aanspreekpunt voor jou. Voor vragen of als er speciale zorg nodig is kun je bij hem of haar terecht. Mocht de kringleider het nodig vinden, dan zal de hulp van een zorgoudste worden gezocht.  
- Belangrijk is dat de kring een veilige plek is waar je mag zijn wie je bent en waar je ook zeker kunt weten dat wat je deelt, daar ook blijft. Het delen van lief en leed is een zaak van het hart en van vertrouwen. Anderen kunnen soms niets oplossen, maar een luisterend oor, een arm om iemand heen of gewoon met elkaar optrekken, geeft kleur en warmte aan het (gemeente)leven.  
  
Ben je (als lid van de gemeente) nog niet aangesloten bij een kring of wil je meer informatie?  
Dan kun je mailen naar kringen@jozua.nl, of op zondag naar de infobalie komen
Nog geen lid van de gemeente? Dan ben je van harte welkom op de introductiekring