Onderwijsprogramma

Het onderwijsprogramma van dit seizoen staat in het teken van het jaarthema 'Back to the Roots'. In de cursussen die worden aangeboden gaan we bouwen aan verschillende fundamenten in ons leven.

Elke cursus duurt vier avonden (9, 16, 30 oktober en 6 november). Je kunt een keuze maken uit onderstaand cursusaanbod.
Klik op 'Lees meer' voor meer informatie over de betreffende cursus en om je aan te melden

- Hoe bouw ik aan een geloofs(relatie) met mijn tieners? (Bianca Boender)
Als ouders heb je het voorrecht om te investeren in de geestelijke toekomst van je tiener(s), maar hoe pak je dat aan in de drukte van alledag? Hoe geef je hen op een gezonde manier grenzen aan en wat doe je als je tiener geen interesse (meer) heeft in het geloof? In deze cursus krijg je tools aangereikt om het avontuur van geloofsopvoeding met jouw tiener aan te gaan. Lees meer

- Hoe lees ik moeilijke teksten uit het Oude Testament? (Rolf Paauwe en Timon Kitsz)
De Bijbel bestaat voor driekwart uit het Oude Testament. Toch weten veel christenen moeilijk de weg te vinden in dit boek. Veel moeilijke passages laten we liever links liggen, bijvoorbeeld wraakpsalmen, oordeelsprofetieën en verhalen over volkerenmoord.  In deze cursus gaan we onderzoeken wat deze teksten ons te zeggen hebben en hoe we ze in het licht van het Nieuwe Testament mogen verstaan. Lees meer

- Hoe kom ik in mijn bestemming? (Wim Hoddenbagh en Danny Dane)
Vraag je je wel eens af wat Gods plan met je leven is? Of wat je nu doet wel datgene is waarvoor God je geroepen heeft? Maar hoe leer je zijn stem te verstaan en te gehoorzamen? Hoe zet je stappen om op de plek te komen waarvoor God jouw leven bestemd heeft? In deze interactieve en praktische cursus ga je onder begeleiding van Wim Hoddenbagh en Danny Dane op zoek naar jouw unieke bestemming. Lees meer

- Hoe bouw ik aan een hechte(re) relatie in mijn huwelijk? (Job en Jolanda Verkaik)
Het huwelijk kan een stukje van het paradijs op aarde zijn, maar ook een eenzame woestijn. In de veilige aanwezigheid van je partner kun je meer aan, maar in een relatie lopen de (negatieve) emoties soms ook hoog op. In deze cursus leer je hoe hechting werkt, wat hechtingsgedrag is, hoe je in patronen terecht kunt komen die juist verwijdering brengen, hoe je toch moeilijke gesprekken kunt voeren met elkaar zonder daarbij de verbinding te verliezen én hoe je (beter) kunt aansluiten op elkaars behoeften. Lees meer

- Wat als geloven niet meer vanzelfsprekend is? (Theo van den Berg, Otto de Bruijne en Wim
Geurts)
Het zal je maar gebeuren dat je op een dag tot de ontdekking komt dat je eigenlijk niets meer hebt met ‘het geloof’. Jarenlang naar de kerk / gemeente gegaan en actief geweest daarin en toch is je geloofsboom ongemerkt verdord. In dze cursus wordt dit serieuze probleem bespreekbaar gemaakt door hierover met elkaar in gesprek te gaan. Willen wij nog regen of vinden wij het goed zo?  Daar gaan we het met elkaar over hebben. Lees meer

- Hoe kan ik als christen tot zegen zijn voor mijn stad? (Wim Aanen, Tineke Geertsma en Wiebe van Horssen)
Jezus roept ons op om hongerigen te voeden, naakten te kleden, zieken en gevangenen te bezoeken en vreemdelingen te herbergen (Mat. 25:31-46). Maar hoe breng je zoiets in praktijk in je eigen stad? In deze cursus krijg je Bijbelse lessen over barmhartigheid, gerechtigheid en naastenliefde. Daarnaast is er een praktijkdeel waarin diverse (christelijke) liefdadigheidsprojecten in de stad worden bezocht.
(je kunt je niet meer aanmelden voor deze cursus, deze is verplaatst naar voorjaar 2019)

Praktisch:
Cursusdata: 9, 16, 30 oktober, 6 november
Kosten: collecte op de laatste cursusavond