Volg Jezus

Zendelingen

Fam van Bodegraven

Papoea-Nieuw Guinea

De familie van Bodegraven werken sinds 1992 voor Wycliffe Bijbelvertalers.
Vanuit deze organisatie zijn zij uitgeleend aan SIL Papoea-Nieuw-Guinea. Ze voeren voornamelijk
vertaalwerk uit. De taal waar naar wordt vertaald is het Gizrra.

Het mailadres van de familie van Bodegraven is n-e.vanbodegraven@sil.org.pg. Namens het thuisfront is Heleen Verdonk, Mina Kr├╝semanerf 292, 3315 CL Dordrecht, leverdonk@solcon.nl hun contactpersoon.

Giften voor de familie van Bodegraven zijn over te maken op NL90 INGB 0006 2590 71 tnv Wycliffe Bijbelvertalers, comite Nico en Elly van Bodegraven (alle giften zijn volledig aftrekbaar).