Volg Jezus

Zendelingen

Jorim Rietdijk

St. Wereldevangelisatie

Lees hier de nieuwsbrief van juni 2018 van Jorim

Jorim Rietdijk werkt sinds oktober 2009 als evangelist binnen de stichting wereld evangelisatie Nederland.

Stichting Wereld Evangelisatie Nederland heeft als doel het verkondigen van het evangelie door
middel van:
-  Het houden van straatevangelisatie- acties door het gehele land.
-  Het geven van Bijbelonderwijs in kerken en gemeentes.
-  Gelovigen discipelen en trainen in evangelisatiewerk.
-  4 maanden per jaar af te reizen naar Aruba.
-  Aruba te bereiken met het evangelie door middel van:
-  Het geven van Bijbelonderwijs in gemeentes.
-  Evangelisatiewerk onder prostituees.
-  Hulpverlening onder verslaafden.
-  Evangelisatiewerk in het ziekenhuis.
- 1 keer per een zendingsreis te maken naar Cuba voor het bemoedigen van christenen van de vervolgde kerk en  om hen te voorzien van bijbelsen andere lectuur

Het mailadres van Jorim is: jorim@wereldevangelisatie.nl. Hier kunt u zich ook opgeven voor de nieuwsbrief van Jorim. Namens het thuisfront is Marinka Rietdijk zijn contactpersoon:
marinkarietdijk@hotmail.com. Voor meer informatie zie: www.wereldevangelisatie.nl.

Giften voor Jorim zijn over te maken via het rekeningnummer van de stichting WEN:
NL11INGB0004431849 o.v.v. Jorim Rietdijk. (Giften zijn aftrekbaar van de belasting)

Lees hier het laatste nieuws van Jorim