Aanbidding
Binnenkomst

Samenkomsten

Elke zondagmorgen komen we als gemeente samen in een samenkomst die om
10:00 uur begint. Deze vindt plaats in ons gebouw aan de Sikkelstraat 2 in Dordrecht.

De samenkomst begint met een tijd van lofprijzing en aanbidding.
Een vast onderdeel van een samenkomst is de verkondiging van het Woord van God.

Tijdens deze samenkomst worden er vanuit de kinderkerk voor diverse leeftijdsgroepen (vanaf 4 jaar) aparte kinderdiensten gehouden. Voor meer informatie hierover klik op kinderkerk.
Voor de allerkleinsten (0-3 jaar) is er crèche.

Voorafgaand aan de dienst is er van 09.30-09.45 uur een korte gebedsbijeenkomst. Iedereen is hierbij van harte welkom.   
  
Na afloop van de dienst is er koffie en thee en voor de kinderen fris.

Tijdens de dienst zijn er mensen van de EHBO aanwezig.
Bezoekers worden verzocht zich te houden aan de aanwijzingen van de parkeerwacht.

Klik hier voor de informatie over de samenkomst van aankomende zondag

Bijzondere diensten:
- Zegen- en bemoedigingsavonden
- Doopdiensten