Aanbidding
Binnenkomst

Aankomende zondag

Welkom in de samenkomst van zondag 24 september

- Aanvang: 10:00 uur

- Spreker: Jafeth Bekx

- Thema: 'Vul dit huis met Uw glorie'
 
- Oudste van dienst: Timon Kitsz

- Aanbidding: Jafeth en Sifra Bekx

- Bijzonderheden: geen

Om 19:30 uur is er een dienst met Jan Sjoerd Pasterkamp met als thema 'In Gods aanwezigheid is bevrijding'

Van harte uitgenodigd om na de dienst koffie/thee met ons te drinken