Aanbidding
Binnenkomst

Aankomende zondag

Welkom in de samenkomst van zondag 26 november

- Aanvang: 10:00 uur

- Spreker: Martin Koornstra

- Thema: ‘Hoe God mensen verandert’
 
- Oudste van dienst: Timon Kitsz

- Aanbidding: Daniel Davidis

- Bijzonderheden: geen

Van harte uitgenodigd om na de dienst koffie/thee met ons te drinken

Ook van harte welkom 's middags op de kinderdienst m.m.v. Albert en Michelle van der Heide. Aanvang 16:00 uur.
Toelichting: Het thema van deze dienst is ‘In Gods aanwezigheid is veiligheid.’ Er kunnen vervelende dingen gebeuren waardoor je je niet veilig voelt. Denk aan ziek zijn, gepest worden, ruzie in huis, als je ouders uit elkaar gaan of zorgen om je broer of zus. In de Bijbel staat dat we dan onder Gods vleugels mogen schuilen en genezing mogen vinden (Maleachi 3:20). Dat gaan we met elkaar doen door samen te zingen en voor elkaar te bidden. Er zal een gebedsteam klaar staan om voor kinderen te bidden en er is ook de gelegenheid om zieke kinderen te laten zalven.

POLL

Ik ben het afgelopen jaar gegroeid in mijn gebedsleven