Aanbidding
Binnenkomst

Aankomende zondag

Welkom in de samenkomst van zondag 28 april!

Spreker: Jan Sjoerd Pasterkamp

Aanvang: 10:00 uur

Thema: "Alzo ook op de aarde."
Wat is aanbidding eigenlijk? Wat gebeurt er in de hemel? En wat leert ons dat?

- Oudste van dienst: Timon Kitsz

- Aanbidding: Daniel Davidis

Van harte uitgenodigd om na de dienst koffie / thee met ons te drinken