Dordrecht
Kinderkerk

Doopdiensten

Een aantal keer per jaar wordt er een doopdienst gehouden in Jozua. Feestelijke samenkomsten waarbij mensen zich door onderdompeling laten dopen en, wanneer ze dit willen, getuigen van wat God in hun leven heeft gedaan.

Dopen
In de afscheidswoorden die Jezus vlak voor zijn hemelvaart uitspreekt, geeft Hij zowel een belofte als een duidelijke opdracht mee aan zijn leerlingen.
Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Matt. 28:18-20)

De opdracht is dus alle volken te maken tot leerlingen van Jezus. De manier waarop dit moet plaatsvinden is door hen (1) te dopen en (2) te leren zich te houden aan alles wat door Jezus was opgedragen.

Ook is het de opdracht te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Later lezen we in het Bijbelboek Handelingen ook wel dat mensen worden gedoopt in de naam van Jezus Christus (10:48) of in de naam van de Heer Jezus (19:5). Bij de Evangelische Gemeente Jozua gebruiken we de volgende doopwoorden: Wij dopen je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.

Lees hier meer over de visie van Jozua op de doop.

Praktisch:
De de doopdiensten in seizoen 2018-2019 zijn op de volgende data
zondag 14 oktober 2018 (ochtenddienst)
zondag 17 februari 2019 (avonddienst)
zondag 19 mei 2019 (ochtenddienst)

Hier vind je het formulier waarmee je je kunt aanmelden om je te laten dopen.
Voor vragen kun je mailen naar dopen@jozua.nl