Volg Jezus

Getuigenissen

Tamara Vastenhout

'God is echt te vertrouwen'

Ik was in 2007 zwanger van ons tweede kindje. De uitslag van de 20 weken echo was niet goed. De arts deelde ons mee dat ons kindje zwaar gehandicapt geboren zou worden en adviseerde een abortus. Zeer ontdaan riep ik tot God en Hij antwoordde mij. Hij zei: “Als je nu het heft in eigen handen neemt, hoe kun je dan zeggen dat je me echt vertrouwt?” Er was geen twijfel in mij dat God hier had gesproken. We hebben er voor gekozen om alles aan God over te geven en te vertrouwen dat Hij ons dag aan dag zou dragen door alle moeilijkheden heen. Ik mag getuigen dat God echt te vertrouwen is. In de diepte van ons bestaan hebben we God zeer intens ervaren.
Bij de geboorte van Markus was het niet zeker of hij het zou overleven. Toen bleek dat hij levensvatbaar was, begon voor ons een leven met een kind met een zware handicap. De zorg en de verpleging vragen veel van ons gezin. Elke dag zorgt God voor ons als ouders en voor Markus en we geloven dat Hij dat altijd zal blijven doen en dat Hij ons genoeg kracht zal geven voor iedere dag.
In de moeilijke tijd van de zwangerschap en rond de geboorte van Markus hebben we op een overweldigende manier de zorg en het gebed van mensen vanuit de gemeente ervaren, met name van de kring. Er is zoveel kracht in het gebed. We ervaren het als een wonder hoe Markus zich verstandelijk heeft ontwikkeld. Hij kan bijvoorbeeld al vanaf zijn vijfde lezen en typen. Ondanks het feit dat hij in een rolstoel zit, kan hij zich hierdoor toch goed vermaken.
De eerste jaren was ik teleurgesteld dat, ondanks het wonder dat Markus leefde, God hem niet verder had genezen. Ik heb er steeds voor gekozen om heel dicht bij God te leven. En ook hierin is God trouw geweest, Hij heeft mijn bitterheid omgezet in blijdschap. Wij zijn zo dankbaar dat Markus zo’n vrolijk en opgewekt kind is. Ik ervaar het ook als een enorm geluk en cadeau dat mijn huwelijk met Tobias zo goed is gebleven. Ik vind het heerlijk om het leven te vieren. Ik geniet van de relatie met mensen en ervaar daar verdieping in. Ik kan enorm genieten van veel dingen ondanks dat het hier op aarde niet volmaakt is, en probeer van elke dag iets bijzonders te maken. We zien verder dan dit leven en kijken uit naar het volmaakte leven dat nog komt, ook voor onze Markus.