Volg Jezus

Wat geloven wij?

Als gemeente aanvaarden we de bijbel als het geïnspireerde, gezaghebbende
Woord van God. Op grond hiervan geloven we:

-    in de eenheid van God: Vader, Zoon en Heilige Geest
-    dat God de Vader heerst over de schepping.
-    in God de Zoon, die mens werd  en gestorven is voor de zonden van de hele wereld om zo verzoening te brengen tussen God en de mens. Hij is opgestaan uit de dood en zal terugkomen naar deze aarde.
-    in de goddelijke inspiratie en daarom betrouwbaarheid en gezag van de bijbel
-    in de verlossing van de mensen door het offer van de Heer Jezus Christus. Door het geloof in Hem kunnen mensen weer tot God komen.
-   dat God de Heilige Geest in de gelovige aanwezig is, waardoor deze in staat is een heilig leven te leiden en God te dienen.
-   dat Jezus terug zal keren om als Koning in heerlijkheid te heersen en dat er een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen, waar gerechtigheid en vrede zullen wonen.

Meer weten over wat het christelijk geloof inhoudt? Volg de Alphacursus