ONZE CHRISTELIJKE KLEUR

Jozua is een evangelisch-charismatische gemeente met regionale uitstraling en een focus op de stad Dordrecht.

Met evangelisch bedoelen we dat we geloven dat het evangelie van Jezus Christus bevrijdend is voor elk mens en dat het daarom onze opdracht is om daarvan te getuigen. Het Griekse woord charismata betekent ‘genadegaven’.

We zijn een charismatische gemeente omdat we geloven dat de Heilige Geest in een ieder van ons wil werken, zodat we met elkaar mogen ervaren dat God in ons midden is.

Evangelische Gemeente Jozua is aangesloten bij Missie Nederland

De samenwerking met andere kerken vinden we erg belangrijk.

We zijn daarom aangesloten en actief betrokken bij het Evangelisch Contact Dordrecht (een samenwerkingsverband van evangelische kerken in Dordrecht) en het Platform Dordtse Kerken (een platform waar een groot deel van de Dordtse kerken bij aangesloten is).