DOPEN

Als je Jezus wil gaan volgen, dan is de doop daarin een belangrijke stap.

Met de doop laat je aan God en je omgeving zien dat je een volgeling van Jezus bent geworden.

In Jozua hebben we een doopbad waarin je tijdens doopdiensten gedoopt kunt worden. Door onder water te gaan laat je symbolisch zien dat je je oude leven achterlaat en opstaat om met Hem een nieuw leven te beginnen. Daarnaast is de doop een beeld van het sterven en opstaan van de Heer Jezus. Hij is voor jouw zonden gestorven en is opgestaan en zit nu naast de Vader in de hemel. Als jij dat van harte gelooft en Jezus graag wil volgen, dan ben je bij ons welkom om je te laten dopen.

Je hoeft geen lid van Jozua te zijn om je te laten dopen, mocht je lid zijn van een andere kerkelijke gemeente, dan vinden we het fijn om even contact te hebben met je voorganger of dominee.

We hebben twee avonden waarin we ons voorbereiden op de doop. Een onderwijsavond en een praktische voorbereidingsavond.

Data 2024:
– Doopdienst zondagochtend 7 juli.
Het dooponderwijs vindt plaats op zondagmiddag 16 juni na de dienst. De voorbereidende avond is op dinsdag 25 juni.
– Doopdienst zondagochtend 29 sept.
– Doopdienst zondagochtend 15 dec.

 

Voor meer informatie en actuele data mail naar: dopen@jozua.nl