OVER JOZUA

Evangelische Gemeente Jozua is een kerk die zich richt op Dordrecht en omgeving. De leden en bezoekers van de gemeente komen uit Dordrecht, maar ook uit de directe omgeving van de stad.

Onze naam en ons logo
Jozua is in 1989 opgericht door een groep mensen die zich door God geroepen voelden om een gemeente te starten in Dordrecht. Ze lieten zich hierbij leiden door een tekst uit het Bijbelboek Jozua: ‘Wees sterk en moedig’ (Jozua 1:9) en kozen voor de naam ‘Jozua’. Deze naam betekent ‘God is zijn hulp’ en laat zien dat we ons als gemeente afhankelijk weten van God.

Ons logo bestaat uit twee elementen. Het kruis verwijst naar Jezus Christus; Hij stierf voor ons aan het kruis, waardoor wij weer tot een persoonlijke relatie met God kunnen komen. De duif verwijst naar de heilige Geest. Hij is de Trooster en een Bron van kracht, vreugde en vrede. Door de Geest groeit de vrucht van de liefde in ons leven en ontvangen we gaven om de gemeente mee te dienen.

Welkom!
Iedereen is van harte welkom om onze zondagse samenkomsten bij te wonen! Daarnaast wordt er van alles georganiseerd voor verschillende leeftijdsgroepen en heeft met name het kinderwerk en jongerenwerk een belangrijke plek in de gemeente. Kijk in de agenda voor een overzicht van de komende activiteiten.

WAAR STAAN WE VOOR

Vanuit ons geloof in Jezus Christus en onze visie en missie voor de komende jaren, hebben we de volgende drie kernwaarden geformuleerd die leidend zijn in de activiteiten die we als gemeente organiseren.

Lees hier onze visie en missie >

We geloven in jou!

Groeien in discipelschap
Binnen Jozua willen we elkaar helpen om te groeien in onze gaven en talenten, met het doel deze in te zetten in het koninkrijk van God. We willen leren om te leven als discipelen van Jezus met de gaven en talenten die we van God hebben gekregen.

We geloven in elkaar!

Betrokkenheid op elkaar
We vinden het belangrijk dat we als gemeenteleden ons verbonden voelen met elkaar en dat we in elkaars leven betrokken zijn. In de samenkomsten, de bidstonden en de groeigroepen delen we ons leven, de vreugde en het verdriet.

We geloven in de stad!

Verbinding met Dordrecht
Als gemeente willen we ook betrokken zijn op de stad Dordrecht en van betekenis zijn voor het leven van mensen in onze stad. Ook weten we ons verbonden met de andere kerken in de stad en zoeken we waar mogelijk de samenwerking. Lees meer over de organisaties waar we bij betrokken zijn.

VEILIGE GEMEENTE

We vinden het belangrijk dat Jozua een plek is waar zorg is voor de leden en bezoekers van de gemeente. Een plek die veilig is om naar toe te gaan. We beseffen ook dat we als gemeente niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. Met name in het geval van kwetsbare groepen binnen de gemeente. Bijvoorbeeld kinderen, jongeren, mensen die door het verleden dat ze met zich meedragen kwetsbaar zijn en mensen die zorg ontvangen en zo in een afhankelijkheidsrelatie tot een ander staan.

We hebben daarom besloten om een aantal maatregelen te nemen die bijdragen aan preventie en zorgen voor een adequate aanpak als er sprake is van (een vermoeden) van misbruik. Op het ogenblik zijn wij op zoek naar nieuwe vertrouwenspersonen. Mocht u toch zaken willen voorleggen dan kunt u mailen naar vertrouwenspersoon@jozua.nl Deze mail zal tijdelijk worden doorgestuurd naar Eduard Berrevoets.

Gemeenteleden die een leidinggevende taak hebben of die werken met kwetsbare groepen moeten een gedragscode ondertekenen (SEM Gedragscode en Gedragscode kinder- tiener- en jeugdleiding).

Lees het Beleidsplan Veilige gemeente.

SEM
Jozua is aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt www.wijzijnsem.nl (voorheen Stichting Gedragscode Leidinggevenden SGL). SEM is in het leven geroepen door Missie Nederland en heeft een dubbele doelstelling: de betrouwbaarheid bevorderen van leidinggevenden en recht doen en hulp verlenen bij machtsmisbruik. Het gaat daarbij om seksuele intimidatie en seksueel misbruik, machtsmisbruik en financieel misbruik. In de praktijk betekent dit dat je als gemeentelid met klachten over machtsmisbruik terecht kunt bij het landelijke SEM-meldpunt. SEM is op werkdagen bereiken van 9.00 uur -17.00 uur via het nummer: 06 – 53464403