KINDERKERK

Voor ieder kind een plek in de kinderkerk, door aanstekelijk kinderwerk!
Iedere zondag zijn alle kinderen van harte welkom in de kinderkerk!

De kinderkerk is een onderdeel binnen de gemeente waar kinderen met hun eigen leeftijdsgenoten bij elkaar komen en op hun eigen niveau worden onderwezen vanuit de Bijbel. We willen de kinderen leren over de liefde van God, zodat ze Hem leren kennen en uiteindelijk een keuze maken om een levende relatie aan te gaan met de Here Jezus in hun verdere leven.

In de kinderkerk

  • voeden we de kinderen van jongs af aan met kennis over God en zijn Woord. God staat op nummer 1!
  • helpen we de kinderen om God en elkaar beter te leren kennen. Dit doen we onder meer door samen te zingen en te bidden onder leiding van zijn Geest.
  • creëren we verschillende mogelijkheden om de kunde (of kunst) van discipelschap te kunnen ontwikkelen

In de kinderkerk zijn de kinderen onderverdeeld in verschillende groepen, gekoppeld aan de groepen van school. We werken in vaste subgroepjes met zoveel mogelijk dezelfde leiding.

De allerkleinsten zijn verdeeld in drie leeftijdsgroepen (0-1, 2- en 3-jarigen).

Vragen? Mail kinderkerk@jozua.nl