SAMENKOMSTEN

Elke zondagmorgen om 10:00 uur komen we als gemeente samen in een samenkomst in ons gebouw aan de Sikkelstraat 2 in Dordrecht. Iedereen is hierbij van harte welkom! Bekijk hier de agenda

De samenkomst begint met een tijd van lofprijzing en aanbidding, waarbij we verschillende liederen met elkaar zingen. Ook is er een spreker die een actueel en relevant thema vanuit Bijbels perspectief bespreekt of een gedeelte uit de Bijbel uitlegt.

Ongeveer één keer in de drie maanden is er een doopdienst. Ongeveer zes keer per jaar vieren we in de samenkomst het Avondmaal.

De samenkomst is ongeveer om 12:00 uur afgelopen. Daarna is een ieder van harte uitgenodigd voor een bakje koffie/thee en ontmoeting met elkaar. Als je vragen hebt over de gemeente kun je in gesprek met iemand van het gastenteam of terecht bij de infobalie. Ook als je behoefte hebt aan gebed, is er na de dienst een team dat met en voor je wil bidden.

Tijdens de samenkomst worden er vanuit de kinderkerk voor diverse leeftijdsgroepen (vanaf 4 jaar) aparte kinderdiensten gehouden. Voor de allerkleinsten (0-3 jaar) is er crèche.

Ben je niet in de gelegenheid om naar de samenkomst te komen, maar wil je deze wel graag meemaken? Kijk dan naar de livestream.

Tijdens de dienst is er Engelse vertaling aanwezig. Wil je hier gebruik van maken? Meld je dan voor aanvang van de dienst bij onze informatiebalie.

Unplugged dienst
In de rust dichtbij God komen… Elke laatste zondag van de maand is er in Jozua een Unplugged dienst. In deze samenkomst Deze dienst vullen we wat anders in dan de dienst op zondagochtend. Er is een korte overdenking en worship in een akoestische setting. Tijdens deze diensten is er geen livestream aanwezig. Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee. Kijk hier voor meer informatie.