GROEIGROEPEN

Groeigroepen zijn dé plek waar je in verbinding met anderen mag groeien naar discipelschap als levensstijl. Samen oplopen door te groeien als persoon, als groep en gericht op onze naaste. Vanuit Bijbels onderwijs wordt er handen en voeten gegeven aan het geloof, waarbij we samen groeien en er alle ruimte is om talenten te ontwikkelen en gebruiken. Voor elkaar en onze omgeving.

Groeigroepen staat voor alle vormen van verbinding.

Van groeigroep die samen oploopt en groeit tot themagroep die zich verbindt rondom een bepaald onderwerp. Van Connectgroep die zich verbindt met de omgeving tot een groep met hart voor jongeren, aanbidding of evangelisatie.

Onder de groeigroepen vallen de (thema-) kringen, connectgroepen, huiskringen, buurtkring, jongerenkringen (dat zijn dan de huidige Jong gehuwden, Jong- volwassenen en Jongerenkringen) en thema kring (dat zijn dan de huidige seniorenkring, vrouwen en mannenkring).

Binnen de groeigroepen weken we vanuit onderstaande kernwaarden.

OPEN HART

Een open hart voor God:

De Groeigroep is een plek waar ons hart open gaat voor Hem, Hij tot ons kan spreken, ons hart kan aanraken en veranderen met Zijn liefde, genade en barmhartigheid. Een plek waar we ons hart openen voor onze God. Waar we Zijn Liefde, Zijn Leiding: Zijn Geest verwelkomen.

Een open hart voor anderen:

De Groeigroep is een plek waar je jezelf kunt zijn. Waar twijfel, kwetsbaarheid en eerlijkheid een plek hebben. Waar je jezelf zichtbaar maakt en je de ander ziet. Een plek waar je je gekend, geliefd en gedragen weet door de ander. De Groeigroep is een plek waar we elkaar zien als broers en zussen van Gods Huisgezin. Wat ons bindt is de genade van de Here Jezus Christus, de liefde van God en de verbinding met de Heilige Geest (2 Kor 13:13) Een plek waar we elkaar bemoedigen en samen groeien: groeien in karakter door meer op Jezus te gaan lijken en Zijn liefde uit te delen naar mensen in onze omgeving.

OPEN BIJBEL

De Groeigroep is een plek waar God door Zijn woord tot ons spreekt en ons leert om met Zijn ogen naar onszelf en de wereld om ons heen te kijken. We leren samen door de bijbel heen God en Zijn doel met ons en de wereld kennen. Samen ontdekken we hoe wij het ‘leven’ mogen leven door te lezen en luisteren met ons hart en ons verstand. Door Zijn woord leren wij God navolgen, zoals een leerling zijn leraar volgt, en Gods hart uit te leven. Als Zijn opdracht voor ons. Naar elkaar in de Groeigroep en naar de wereld om ons heen. Door Gods kracht en Geest.

OPEN LEIDERSCHAP

Binnen de groeigroep vinden we het belangrijk dat er een cultuur van “we doen het samen” leeft. Niet alleen de groepsleider of contactpersoon heeft een verantwoordelijkheid maar ieder persoonlijk heeft verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de groep. Zo bouwen we samen aan een evenwichtige groepsdynamiek en ligt niet de hele verantwoordelijkheid bij één persoon.

OPEN HANDEN

De Groeigroep is een plek waarin wij onze handen (onszelf) openen voor wat God ons geeft. Een plek waarin we Zijn woorden, in waarheid en beloftes, omarmen. Waar we onze handen openen voor wat we nodig hebben om te groeien of tot herstel te komen. Waar we onze handen openen om te ontvangen, te zegenen, te aanbidden, lief te hebben en praktisch te dienen. De Groeigroep is een plek waar vanuit we onze omgeving, de plek waar we met elkaar wonen en aan verbonden zijn, praktisch dienen. Een plek waar vanuit we Gods handen kunnen zijn; tillen wat niet alleen te dragen is, omarmen wie alleen is. Tot genezing van wat stuk is, tot redding van wat verloren is. In navolging van Hem. In Jezus Naam.

Heb je nog vragen? Mail dan naar groeigroepen@jozua.nl

Wil je de gemeente beter leren kennen? Volg dan de introductiekring. Of kom op donderdagochtend naar de Jozua huiskamer.