ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Op 30 oktober 1988 kwam een groep van 20 mensen voor het eerst bijeen in een conferentiezaal van destijds Hotel Papendrecht. Vanuit deze groep ontstond een verlangen om elkaar ook op zondagmorgen te gaan ontmoeten. Binnen een half jaar ontstond er een visie voor de stad Dordrecht en werd bij de notaris het kerkgenootschap ‘Evangelische Gemeente Jozua Dordrecht’ in het leven geroepen. Op 1 april 1989 was de officiële openingsdienst in het gebouw van de Remonstrantse Kerk aan de C. de Witt-straat in Dordrecht.

Sikkelstraat
Na een zwerftocht van bijna 13 jaar zijn we uiteindelijk terecht gekomen op onze huidige locatie aan de Sikkelstraat. Het gebouw is een voormalige bouwmarkt, die met veel inzet van honderden gemeenteleden werd omgebouwd tot wat het nu is. Op 29 juli 2001 werd hier de eerste zondagse dienst gehouden.

Alblasserwaard
Een mooie ontwikkeling was de geboorte van een gezonde ‘dochtergemeente’ in de Alblasserwaard. In 1993 ontving een groep van 25 toegewijde gemeenteleden in Jozua Dordrecht van de Heer visie voor de Alblasserwaard. Het merendeel van hen was daar ook woonachtig. Na een jaar van voorbereiding en gebed gingen zij in Alblasserdam van start.

Op 7 april 2019 vierde Evangelische Gemeente Jozua haar dertigste verjaardag.