PRIVACYBELEID

Het privacybeleid van Evangelische Gemeente Jozua (E.G. Jozua) is gebaseerd op de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. E.G. Jozua hecht veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens en is hierop altijd aanspreekbaar voor haar leden en relaties. E.G. Jozua verzamelt, bewaart, gebruikt en verstrekt persoonsgegevens alleen voor zover dit van belang is voor het verwezenlijken van haar statutaire doelstelling.

E.G. Jozua verwerkt alleen persoonlijke gegevens als deze met toestemming zijn verleend.

Persoonsgegevens van leden
Leden van de gemeente geven bij aanvang van het lidmaatschap toestemming om hun gegevens op te slaan ten behoeve van administratieve doeleinden, communicatie omtrent nieuws, evenementen, activiteiten en diensten van E.G. Jozua. Na beëindiging van het lidmaatschap, op eigen verzoek of na overlijden worden de persoonsgegevens na maximaal één jaar verwijderd. Voor financiële gegevens wordt de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar aangehouden.

Website en cookies
Onze website www.jozua.nl verzamelt functionele cookies. Deze cookies zorgen er voor dat de website goed werkt op alle apparaten en in alle browsers. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op.

www.jozua.nl verzamelt ook statistische cookies. Deze cookies helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Gegevens worden hierbij anoniem verzameld en gerapporteerd. Dit houdt in dat gegevens niet worden gedeeld met Google, het IP-adres wordt geanonimiseerd en dat de gegevens maximaal 26 maanden bewaard worden.

Churchbook
Persoonsgegevens van leden worden opgenomen in een online ledenadministratiesysteem (Churchbook) waarbij deze eventueel aangevuld worden met taken en gevolgde cursussen. Deze gegevens zijn alleen bestemd voor intern gebruik voor de leden zelf. Leden kunnen zelf aangeven welke persoonsgegevens zij willen delen met andere gemeenteleden.

Churchbook is adequaat beveiligd en kan alleen via een persoonlijk inlogaccount benaderd worden.

Niet-leden
Persoonsgegevens van mensen die zich aanmelden voor een van de activiteiten of diensten die E.G. Jozua aanbiedt en die geen lid zijn van de gemeente, worden tijdelijk opgeslagen in Churchbook. Bij aanmelding voor deze activiteit wordt hiervoor expliciet toestemming gevraagd. Na afloop van de betreffende activiteit worden deze gegevens verwijderd.

Financiële gegevens
Voor de persoonsgegevens die verzameld worden ten behoeve van de financiële administratie wordt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar aangehouden.

Recht van inzage
Betrokkenen hebben recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens die zij aan ons verstrekt hebben. Ook is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de persoongegevens (of een deel hiervan) door ons of een van onze verwerkers.

Overige bepalingen

  • E.G. Jozua verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de betrokkene heeft aangegeven hiertegen geen bezwaar te hebben of wanneer de wet dit vereist.
  • Persoonsgegevens van minderjarigen worden alleen verwerkt wanneer daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze privacyregeling? Neem dan contact op met E.G. Jozua via info@jozua.nl