Jozua Unplugged

Jozua Unplugged

In de rust dichtbij God komen… Elke laatste zondag van de maand is er in Jozua een Unplugged dienst. Deze dienst vullen we wat anders in dan de dienst op zondagochtend. Er is een korte overdenking en worship in een akoestische setting. Tijdens deze diensten is er geen...